סרטי צניחה חופשית "טנדם" ממועדון הצנחניה בקיבוץ שמרת