תמונות צניחה חופשית "טנדם" ממועדון הצנחניה בקיבוץ שמרת